FARBY I EFEKTY DEKORACYJNE
Odstąpienie od umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Zwracać można tylko produkty fabrycznie zamknięte.
Zwrotowi nie podlegają produkty przygotowane indywidualnie na zamówienie Klienta (m.in. farby z mieszalnika, Emalia do drewna i metalu, Lazura do drewna, tapety).

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo w terminie 14 dni poinformować nas, tj. Global Point Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail jeger@jeger.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się na niniejszej stronie. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwracanych produktów. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Proszę odesłać nam rzecz na poniższy adres:

Global Point Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Chomicza 1
55-080 Nowa Wieś Wrocławska

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy) 

– Adresat: Global Point Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, adres e-mail: jeger@jeger.pl numer telefonu: 887 71 71 04

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

- Numer zamówienia

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Zasady obowiązujące od 01.01.2021

Postanowienia dotyczące Konsumenta o których mowa powyżej stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.