FARBY I EFEKTY DEKORACYJNE
/Farby PRO/B6 Antibacterial White Paint
B6 Antibacterial White Paint

Opis produktu

Profesjonalna, półmatowa farba wodorozcieńczalna przeznaczona do ochrony i dekoracji ścian oraz sufitów w pomieszczeniach, w których mogą namnażać się bakterie. Szczególnie zalecana do stosowania w mieszkaniach, w których przebywają zwierzęta domowe a także do szpitali, szkół, stołówek, itp. Dzięki zawartości jonów srebra zapewnia trwałą ochronę przed bakteriami. Do użytku we wnętrzach. Posiada Certyfikat skuteczności nr 14BP185-1 wystawiony przez niezależne laboratorium BioPreserv. Skuteczność > 99,9% zgodnie z ISO 22196: 2007.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

  • zapewnia ochronę i eliminuje bakterie oraz drobnoustroje
  • trwała, aktywna ochrona dzięki wykorzystaniu jonów srebra
  • kontakt powoduje niszczenie 99,9% bakterii
  • stałe działanie zwalczające drobnoustroje, reaktywowane poprzez
  • czyszczenie powierzchni
  • znakomita odporność na środki czyszczące i dezynfekujące
  • farba o najwyższej klasie odporności na szorowanie 1 Klasa (EN 13300)

Klasyfikacja AFNOR NFT 36.005 / kategoria I, klasa 7b2
Zawartość Lotnych Związków Organicznych Dyrektywa UE 2004/42 Kategoria A/a: Wartość graniczna UE: 30 g/l (2010) Niniejszy produkt zawiera maksymalnie: 29 g/l LZO
Zawartość LZO w powietrzu we wnętrzach (28 dni) A+
Gęstość w temp. 20°C 1,34 ±0,05 
Lepkość przy 25°C 2,0 ±0,05 Waga
Waga suchego ekstraktu 56 ±2%
Objętość suchego ekstraktu 40 ±2%
Oporność na szorowanie na mokro (EN 13300) Klasa 1 (ubytek<5 μm po 200 cyklach)
Stopień połysku (zgodnie z normą ISO) ±6 przy 60°
Spoiwo Akryl
Rozpuszczalnik Woda
Temperatura zapłonu N/D. Produkt nie jest palny.
Przechowywanie 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +35 °C
Czas schnięcia (przy 20°C i 50% wilgotności względnej) Pyłosuchość: 45 minut, sucha w dotyku: 2 godziny, kolejna warstwa po: 4 godzinach
Wydajność do 11 m2/l przy jednokrotnym malowaniu

Aplikacja: Farba gotowa do użycia. Po otwarciu dokładnie wymieszaj. Nakładaj pędzlem, wałkiem malarskim lub natryskowo (dysza: 0,014"- 0,019", ciśnienie: 100-120 bar, farba nie wymaga rozcieńczania). W razie konieczności możesz rozcieńczyć dodając do 5% wody. Nakładaj na lite, czyste, suche podłoża w temp. od +8°C do +30°C (wilgotność względna maks. 85%), unikaj przeciągów. Farba sucha w dotyku po 2 godz. Kolejną warstwę nakładaj po ok 4 godz. Po malowaniu narzędzia umyj wodą.

Przechowywanie i transport: Produkt powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportu wynosi od +5°C do +25°C. Farbę chronić przed mrozem. Data ważności i nr partii na opakowaniu.

Bezpieczeństwo: Chronić przed dziećmi. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Ta farba zawiera produkt biobójczy dla ochrony przed bakteriami: chlorek srebra. Jeśli podczas aplikacji natryskiem wentylacja jest niewystarczająca zastosuj środki ochrony dróg oddechowych, wyposażone w filtr pochłaniający pyły.